χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων

 

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕΕ σχετικά με τους ανελκυστήρες
Αριθ. 39507/167/Φ.9.2
Απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση, λειτουργία, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων.
αρθμ οικ. 3562/398
Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων
Αριθ. Οιλ. Φ9.2/29362/1957
Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων
αρίθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425
Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκρίσεις για την Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων
αρίθμ. οικ. Φ.9.2/ΟΙΚ. 32803/1308
Βασιλικό Διάταγμα, Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανεκλυστήρων
αρίθμ. οικ. Φ.10/Α/17-1-66
 

Για να διαβάσετε τα πιo πάνω αρχεία πρέπει να έχετε ADOBE ACROBAT READER εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. 
Μπορείτε να τον εγκαταστήσετε πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο (θα μεταφερθείτε σε νέο παράθυρο στο site της adobe).